Wysyłka i zwroty

Warunki dostawy

 1. Termin dostawy zamówionych towarów, liczony od momentu przekazania zamówionego towaru do kuriera wynosi do 3 dni roboczych (w przypadku przesyłek kurierskich), chyba że wspólnie z Klientem został ustalony inny termin.
 2. W przypadku wystąpienia nieoczekiwanych okoliczności, które sprawiają, że towar nie może zostać przekazany kurierowi zgodnie z pkt. 1, Klient jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.
 3. Zamówione towary będą dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS, na adres podany podczas rejestracji bądź adres wpisany w formularzu zamówienia.
 4. Koszt dostawy w wysokości:
  1. 17,50 zł – do 10 kg, przy zamówieniach płatnych przelewem lub za pośrednictwem dotpay.pl zostanie doliczony do cen towarów w zamówieniu,
  2. 22,00 zł – do 10 kg, przy przesyłkach „za pobraniem”.

Reklamacje

 1. Gwarancja oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt jest uszkodzony mechanicznie. W celu zachowania prawa do gwarancji zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera kupujący zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie lub produkt nie uległy uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki lub produkt noszą znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się niezwłocznie ze sklepem www.zegarki.pl. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze w obecności kuriera jest koniecznym warunkiem dochodzenia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
 2. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) art. 7 ust. 1 w okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3 ww. ustawy. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany wraz z dowodem zakupu, w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością, a sam produkt nie będą uszkodzony, oraz nie będzie nosił jakichkolwiek śladów używania, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 3. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu towar należy odesłać na własny koszt na adres:

  Mariusz Tołodziecki
  ul. Szkolna 7A,
  58-573 Piechowice

  Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. Zgłoszenie chęci zwrotu oraz odesłanie towaru musi nastąpić do 10 dni od otrzymania przesyłki. Przekroczenie terminu będzie podstawą nieuwzględnienia odstąpienia od umowy. Sklep w ciągu 2 dni roboczych dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymagania określone w pkt. 1 zwrot zostanie przyjęty. W przypadku gdy sprzedaż odbyła się na podstawie faktury VAT, zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po otrzymaniu faktury korygującej Właściciel dokonuje zwrotu pieniędzy na konto klienta w ciągu 7 dni roboczych.

 4. Jeśli towar ma wady fabryczne lub został uszkodzony w trakcie przesyłki, prosimy odesłać go przesyłką razem z otrzymaną z nim fakturą i opisem przyczyn reklamacji. Po rozpatrzeniu reklamacji Właściciel może:
  1. Nie uznać reklamacji i odesłać na koszt Klienta reklamowany produkt,
  2. Uznać reklamację i wymienić na pełnowartościowy,
  3. Uznać reklamację i zaoferować do wyboru inne, dostępne w sklepie produkty,
  4. Uznać reklamację i zwrócić pieniądze.
 5. W przypadku uznania reklamacji, równowartość opłaty pocztowej odpowiadającej wartości opłaty za przesyłkę z reklamowanym towarem, Właściciel zwróci Klientowi niezwłocznie po uznaniu reklamacji (Towar prosimy odesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub po wcześniejszych ustaleniach możemy zorganizować odbiór towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej).
 6. Sklep www.zegarki.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.